Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Florián – patron hasičů.

4. 6. 2008

Narozen ve třetím století v dnešním Zeiselmaueru u Vídně. Zemřel 4.května 304(?) blízko vesnice Lorchu, v hornorakouském kraji travenském. Florián je vzýván jako patron Horního Rakouska a měst Bologni a Krakova. Kominíci a kováři ho prosí stejně tak o pomoc jako rolníci při suchu a neúrodě, a hasiči se nazývají Floriánovými učedníky… Je světcem Bavoráků i Rakušanů, Čechů a Maďarů.


ObrazekKdo však byl tento lidový světec, kde žil a kde trpěl? Byl pokřtěn a vychován křesťansky, po několika letech důstojníka v římském vojsku se stal vedoucím kanceláře císařského místodržícího v římském Lauriacu, což je dnešní Lorch u Enssu v Horním Rakousku. Vládnoucí císař Dioklecián jmenoval Lauriacum hlavním městem provincie Noricum a přisoudil mu tak velký význam. Když vypuklo za císaře Diokleciána na počátku 4.století kruté pronásledování křesťanů, bylo i v Noriacu zatčeno 40 křesťanů a uvrženo do žaláře. Florián, praktický křesťan, chtěl pomoci nešťastným a plánoval jejich tajné osvobození. Při pokusu dostat se do žaláře byl však rovněž zatčen a předveden před místodržícího Akvilina, svého přímého představeného. Když Florián odmítl obětovat bohům a ani nebyl ochoten odpřisáhnout zapření víry, byl krutě mučen. Nakonec mu pověsili na krk mlýnský kámen a svrhli do řeky Enssu. 
„Mučednictví svatého Floriána“
podle rytiny Rafaela Sadelera Staršího z
„Bavaria sancta“ z r.1615    Legenda k tomu říká, že Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal mohutný orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. Vdova jménem Valerie schovala Floriánovo tělo a pochovala ho na svém statku. V 8.století postavili pasovští biskupové nad hrobem mučedníka Floriána kanovnický klášter sv.Floriána u Lince, ještě dnes slavný, a kostel. Deska v kryptě kostela říká, že Floriánovy ostatky byly nalezeny ve 13.století. Před a po druhé světové válce byly provedeny v Lorchu podrobné vykopávky, při nichž se našly ostatky ostatních 40 mučedníků. Ostatky byly uloženy na hlavním oltáři loršské basiliky. V 11.století byly prý Floriánovy ostatky přeneseny do Říma. Odtud je prý přenesl polský královský syn Kazimír do Krakova.
    Floriánův patronát proti nebezpečí ohně není příliš starý. Až do 15.století byli patroni proti ohni sv.Vavřinec a Agáta. Pak se stal patronem Florián, protože byl usmrcen ve vodě a vodou se hasí oheň. V dnešní době je Florián hlavním patronem proti ohni. (Pořekadlo /volně přeloženo/, ovšem trochu egoistické: “Svatý Florián, s vědrem vody pán, nám k ochraně dán; ušetři můj dům, zapal jiný krám.“)
    Svatého Floriána vidíme většinou znázorněného jako římského vojáka s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům vodou. Jen ve zcela ranných znázorněních byl někdy znázorňován jako stařec, např. na fresce z 12.století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Asi od 13.století je Floriána vidět už jako mladého muže. Především v klášteře Sv. Floriána u Lince můžeme nalézt nejrůznější zobrazení patrona.