Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměny názvu hasičského sboru a insignie.

5. 6. 2008

    Hasičské sbory i ostatní organizace měly své stavovské insignie, byly to prapory, pečetě, později razítka, jimiž se opatřovala korespondence a objednávky.

    Hasičský prapor v počátcích působení dlouhotřebovský sbor měl, ale do současné etapy se nedochoval. Uchovala se zpráva z roku 1900, že byl zakoupen smuteční prapor.

 

    K výročí si sbor nechal zhotovit nový prapor, jehož návrh provedl pan Velebný z Ústí nad Orlicí, v úzké spolupráci se členy sboru dobrovolných hasičů .Obrazek
Prapor před dokončením (červen 2005)

 

    Hasičská pečeť (přesněji pečetidlo) rovněž na počátcích sboru existovalo, ale ani ta se nezachovala. Nověji se používala již jen razítka.

    Během let se změnil i název hasičských sborů. K velké celonárodní reorganizaci došlo na 1. celostátní konferenci hasičských sborů v Praze v roce 1953, v níž byl vytvořen Československý svaz požární ochrany. Hasičské sbory dostaly nové označení. Postupně mizelo dřívější vžité pojmenování hasič a bylo nahrazeno novodobým pojmem – požárník. Z dosud nepolitické neutrální organizace se stala organizace s politickou náplní začleněná do budování obrany socialistické později federální republiky. Změny doznaly i původní hasičská hesla. Nové znělo: „Společně budovat – společně chránit“. Z hasičských členů, dříve bratrů, se stali soudruzi požárníci. Za odměnu dostávali vyznamenání, např. medaile za věrnost. Byl udělován i odznak Vzorného požárníka III., II., I. stupně, který si ale každý musel tvrdě obhájit. O tom, že to nebylo tak snadné svědčí fakt, že v našem sboru není nikdo nositelem odznaku Vzorný požárník I. stupně.

 

    Přehled razítek s příslušnými modifikacemi názvů přibližuje následující text i kopie.

Obrazek
Nejstarší razítko Sboru dobrovolných hasičů z roku 1886

Obrazek

Celostátní znak SDH, zdobící titulní stranu časopisu Český hasič (z r.1886)

 

 

 


Obrazek

Celostátní znak SDH ( po r.1919 )

Obrazek

Oválné razítko SDH v Dlouhé Třebové (r.1928)

Obrazek

Dne 20. června 1939 se změnil název SDH na příkaz Zemského úřadu v Praze (výměr č. 9065) na „Hasičský sbor v Dlouhé Třebové“. Obec byla přechodně přičleněna do r. 1945 okresu Litomyšl

 

 

 

Obrazek

Kulaté razítko SDH po II. světové válce

Obrazek

Současné razítko Sboru dobrovolných hasičů (r. 2005)