Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičská zbrojnice.

5. 6. 2008

    Jestliže byla zakoupena první hasičská stříkačka a nezbytné nářadí, vznikl problém uložení tohoto zařízení.

    Na schůzi konané 25. srpna 1885 bylo rozhodnuto postavit hasičskou kůlnu (zbrojnici). Na schůzi 6. května 1886 před stavbou bylo dohodnuto, aby budova byla co nejjednodušší, bez věže a výška zdí nebyla vyšší než 4,5 m. Dokončena byla nákladem 600 zlatých.

    K výstavbě hasičské zbrojnice byla vybrána parcela dřívější obecní louky sousedící s „kapelními základy“ a obytným domem č. 160, který tehdy vlastnil Antonín Kovář. Kapelními základy byly nazývány grunty budoucího kostela, které byly zakonzervovány a čekalo se až se uspoří dostatek financí. Proč kapelní základy? Vysvětlení je snadné, neboť se počítalo původně pouze s výstavbou kaple.

    Získání finančních prostředků na stavbu hasičské zbrojnice nebylo snadné, neboť částka z obecního rozpočtu byla vyčerpána nákupem hasičské stříkačky. Část peněz půjčil místní Spolek pro vystavění kostela a zbývající byla uhrazena z darů nejrůznějších organizací. Na stavbu kůlny věnovala záložna z České Třebové 5 zlatých, Jeho veličenstvo císař Pán dne 23. července 1886 daroval 60 zlatých. Jeho milost kníže Pán Jan z Lichtenštejna 100 zlatých a Zemský výbor 100 zlatých. 

Obrazek

Fotodokumentace z výstavby zbrojnice v roce 1886


    Spořitelní kontakt měl sbor hasičů v záložně jak v Ústí nad Orlicí, tak i v České Třebové. Po vzniku Kampeličky v naší obci (1906) byly úspory převedeny do místní spořitelny.

    V roce 1918 byla zaslána z hasičského fondu podpora na opravu skladiště (zbrojnice) 200Kč ze Zemské správní komise. V roce 1916 se upravoval interiér hasičské zbrojnice na náklady obce.

    Hasičská zbrojnice je původní stavbou od založení hasičského sboru, ukrytá v koloritu novějších staveb v centru obce, poblíž školy, zády k přilehlému víceúčelovému sálu, vedle kostela sv. Prokopa a nedaleko Obecního úřadu.

    Během poloviny dvacátého století byl v hasičské zbrojnici zřízen byt a přiděleno popisné číslo domu 116, jež se převzalo ze zlikvidované chalupy poblíž dolního mlýna. Uvedené stavení muselo ustoupit při rozšiřování silnice.

 

Obrazek

Fotografie zbrojnice z r. 2005. Na snímku jsou ještě dnes patrné stopy po povodni z roku 1997.


    Hasičská zbrojnice po 120 letech už dosloužila a nevyhovuje současným požadavkům, proto se intenzivně jedná o výstavbě nové budovy. Je zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci současné hasičské zbrojnice, v hodnotě 11 mil. Kč. Dokumentaci zpracoval ing. Kokula se svými spolupracovníky.

    Lze si jen přát, aby její stavba byla úspěšná a obec se mohla pyšnit reprezentační stavbou a hasičská technika a pomůcky byly uloženy ve vyhovujícím prostředí a tak byly vždy k dispozici v provozuschopném stavu pro případ rychlé pomoci.

pozn.: Hasičárna je již dokončena a plně slouží sboru