Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská základna sboru hasičů.

5. 6. 2008

    Při zakládání sboru se přihlásila řada dobrovolníků, kteří byli ochotni nést hasičskou štafetu. Souhrn členů se dělil na členy zakládající, členy čestné, členy činné a členy přispívající.

 

    Zakládajícími členy byli :

1.Šára Josef 

radní

Dlouhá Třebová 183

2.Vychánek Jan

hostinský

Dlouhá Třebová 157

3.Sršeň František

rolník

Dlouhá Třebová 105

4.Rybka Hynek

 

Dlouhá Třebová 17

5.Piršl Julius

horní mlýn

Dlouhá Třebová 75

6.Vyskočil

horní mlýn

Dlouhá Třebová 75


    Čestní členové :
    Čestné členství bylo poctou a udělovalo se tomu, kdo byl takové pocty hoden. Býval to titul celoživotní. Mezi čestné členy byli zahrnováni i ti, kteří věnovali sboru mimořádně velkou částku a stali se podporovateli hasičů. V minulém století bylo čestné členství udělováno zasloužilým členům, kteří dlouhodobě ve sboru působili.

 

    Činní členové :
    Členové činní byli základní kategorií hasičů, na kterých spočívalo hlavní hasičské poslání a umění. Byla to nejpočetnější skupina mužů produktivního věku. Ale s přibývajícím věkem se snižuje fyzická výkonnost a postupně se z této skupiny stávala kategorie hasičů přispívajících. Na jejich místa postupně přicházejí mladí členové.

 

    Seznam členů činných při založení sboru v roce 1885:

jméno a příjmení 

č.p. 

funkce

1.Vosyka Václav 

199

velitel

2.Kovář František 

32

náměstek velitele

3.Velimský František 

199

jednatel

4.Klofanda Josef 

199

náčelník lezců

5.Hác Václav 

20

náměstek náčelníka lezců

6.Morkes Václav 

13

náměstek náčelníka stříkačníků

7.Šouba Antonín  

12

člen výboru

8.Peterka Alois 

106

člen výboru

9.Fajt Antonín 

134

člen výboru

10.Peterec Josef 

37

člen

11.Stránský František  

155

člen

12.Coufal Jan

114

zbrojník

13.Kovář František, st.

162

člen

14.Kovář František, ml.

162

člen

15.Rybka Jan

180

člen

16.Štancl Jan

85

člen

17.Štancl Antonín

110

člen

18.Štancl Josef

110

člen

19.Pirkl Antonín

108

člen

20.Pirkl Antonín

97

člen

21.Sýkora František

6

člen

22.Borek Josef

31

člen

23.Kubišta Josef

176

člen

24.Kaplan Antonín

9

člen

25.Jansa Karel

14

člen

26.Rybka Jan

86

člen

27.Kubišta Karel

176

člen

28.Fajt Alois

134

člen

29.Rybka František

86

člen

30.Sýkora František

49

člen

31.Jiroušek František

142

člen

32.Krejčí Jan

3

člen

33.Sýkora Jan

2

člen

34.Šmíd Karel

64

člen

35.Fibigar Jan

41

člen

36.Rybka Jan

47

člen

37.Renčín Josef

95

člen

38.Pirkl František

125

člen

39.Rób Antonín

16

člen

40.Vaňous Jan

163

člen

41.Sýkora Josef

136

člen

42.Kovář Josef

53

člen

43.Pešorna František

104

člen

44.Jebousek Antonín

37

člen

45.Rób Václav

16

trubač

46.Šmíd František

64

člen

47.Kubišta Alois

176

člen

 

    Přispívající členové :
    Členové přispívající byli povětšině starší lidé, kteří dobrovolně a každoročně přispívali. V této kategorii bývaly i ženy, zejména vdovy, jež příspěvek hasičům věnovaly zejména proto, aby hasičská tradice v jejich rodu nezanikala.

 

    Seznam členů přispívajících v roce 1885 :

1.Kubišta František

 

Dlouhá Třebová 67

2.Sršeň František

obecní výbor

Dlouhá Třebová 105

3.Fišar Jan

radní

Dlouhá Třebová 102

4.Pirkl Josef

obecní výbor

Dlouhá Třebová 97

5.Kovář Josef

starosta obce

Dlouhá Třebová 31

6.Habiger František 

 

Dlouhá Třebová 76

7.Kašpar Josef

 

Dlouhá Třebová 153

8.Rybka Václav

rolník 

Hylváty

9.Němeček Antonín

 

Hylváty 22

10.Šimek Josef

 

Hylváty 97

 

    Význačný podíl práce v začátcích sboru hasičů vykonali místní učitelé, ať již zmíněný první velitel a autor stanov učitel Václav Vosyka, dále první jednatel a pokladník řídící učitel František Velinský, jenž byl častým dopisovatelem hasičských časopisů nebo první náčelník lezců učitel Josef Klofanda, později řídící učitel Jan Hýbl a učitel Jan Braun (nar. 9. 1. 1877). Velkou část práce plnily ve sboru také ženy. A když jsme u kategorie žen, je třeba se zmínit, že ve sboru hasičů působily ženy nejprve v rolích samaritánek. Nemůžeme vyjmenovávat všechny ženy, které v této profesi působily, tak alespoň dvě. Naše vzpomínka patří nejstarším:

- paní Františce Lenochové (nar. 27.9.1867) a paní Marii Fajtové ( nar. 15.8.1872)

    V údobí válek se podíl žen ve sboru zvyšoval, neboť nahrazovaly muže povolané do zbraně.

    Co z velké rodiny hasičů můžeme kladného uvést, je, že se členství v některých rodinách dědilo. Od založení sboru do současnosti se v členské základně vystřídaly dvě až čtyři generace a synové kráčí ve šlépějích otců, dědů i pradědů.

Obrazek 

Pamětní fotografie hasičů při 40 výročí sboru v roce 1925

Obrazek 

Pamětní fotografie při oslavě 50 let sboru v neděli 16.června 1935

 Obrazek 

Sbor dobrovolných hasičů v roce 1937

 Obrazek 

Pamětní fotografie při oslavě 100 let trvání sboru v roce 1985

Pokračování