Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost hasičů v prvním období po založení sboru.

4. 6. 2008

    První generace dobrovolných hasičů vynikala neobyčejnou pílí a houževnatostí. Kromě hlavní aktivity se zúčastňovala veškerého dění v obci, intenzivně spolupracovala s ostatními organizacemi, zajišťovala hasičské hlídky, preventivní prohlídky komínů i domů, a podílela se na kulturním a společenském životě obce. Tím si hasičské hnutí získávalo cenné devizy a sympatie ostatních občanů.

    Jak informují dávné zápisy, dlouhotřebovští hasiči se zúčastňovali veřejných hasičských cvičení v okolí. Pro stručnost nelze všechna uvádět , tak alespoň některá. Dne 8.září 1885 se v České Třebové uskutečnilo veřejné hasičské vystoupení a dlouhotřebovští se ho aktivně zúčastnili v plné zbroji.

    Sbor dlouhotřebovských hasičů úzce spolupracoval se Spolkem pro vystavění kostela v Dlouhé Třebové. Když se hasičům nedostávalo v první fázi vzniku financí, zmiňovaný Spolek ochotně zapůjčil hasičům 1615 zlatých (v několika splátkách, jak bylo potřeba) a při stavbě hasičské zbrojnice dalších 80 zlatých.

    V roce 1887 se hasičský sbor stal kolektivním členem Spolku pro vystavění kostela a nejenže vypůjčený obnos splatil, ale dne 16.května 1893 daroval kostelu ze svých výtěžků 51 zlatých.

    V důsledku toho byli hasiči po dostavění kostela pozváni na první mši svatou konanou 8. prosince 1906 v 10 hodin. Písemné pozvání adresované tehdejšímu veliteli hasičů Františku Kovářovi č. 32 se zachovalo, tak jej předkládáme :

Obrazek

    Vzácný dokument podepsal předseda Spolku Václav Hác a opatřil ho památným razítkem.

 

    Dlouhotřebovští hasiči se dne 8. srpna 1886 zúčastnili v počtu 37 mužů župního sjezdu hasičů v Ústí nad Orlicí, při němž si ústečtí připomínali patnáctileté jubileum trvání sboru.

    A neuplynul ani měsíc a již 5. září 1886 byli naši hasiči přítomni odhalení pamětní desky českotřebovskému spisovateli Janu Hýblovi na rodném domě. Slavnostní akci předcházela bohoslužba, kterou sloužil P. Josef Lédr a po té byl zpřístupněn městský park Javorka, v němž je pomník věnovaný panu Karlovi Otakarovi Hubálkovi, jež je rodákem z Dlouhé Třebové.

Obrazek

Poblíž vodního pramene Javorka v České Třebové je pamětní deska zakladatelů parku, mezi nimiž je i jméno Karla Otakara Hubálka.

 

 

    První veřejné vystoupení dlouhotřebovského hasičského sboru se konalo 26. září 1886, na které přijely hasičské sbory z Ústí nad Orlicí, z České Třebové a delegace z Řetové. Přítomen byl velký počet příznivců hasičstva.

    Společných akcí hasičů bývalo během roku několik a velmi různorodých. Tak na př. v den jmenin (17. dubna 1887) korunního prince Rudolfa (21. 8. 1858 – 30. 1. 1889) se zúčastnilo 22 členů dlouhotřebovských hasičů mše svaté v České Třebové a následující měsíc 8. května 1887 byli naši hasiči na mši svaté v Ústí nad Orlicí, kam byli pozváni ústeckým sborem, k uctění památky patrona hasičů sv. Floriána.

    Mezi hromadné akce hasičů ve slavnostních stejnokrojích lze zahrnout i účast na poutních procesích. Dne 23. května 1886 se místního procesí k sv. Janu Nepomuckému zúčastnilo 24 hasičů.

    Hasiči se zúčastňovali ve velkém počtu a to považovali za stavovskou povinnost, pietního posledního rozloučení nejen svých kolegů, ale i manželek hasičů. Sraz býval u hasičské zbrojnice a odtud odcházeli společně k domu smutku. Byli oblečeni ve svátečním černém stejnokroji: v černé čamaře, v černé kalhoty a černou čapku.

    Ke slavnostním příležitostem nosil velitel hasičů kord pořízený za 14 zlatých, místovelitel měl menší kord za 9 zlatých a 50 krejcarů, smolné pochodně pocházely až z Mladé Boleslavi a nebo od firmy Micsler.

    Posledních rozloučení se hasiči zúčastňovali nejen v místě, ale i v okolí .

Místního pohřbu paní Anny Sršňové č. 105 kromě jiných občanů bylo přítomno 35 hasičů. Její manžel František Sršeň byl dvakráte dlouhotřebovským starostou obce a to v letech 1862 až 1868 a opětovně byl zvolen na funkční období 1874 – 1883. Byl také jedním ze zakládajících členů.

    V dubnu 1886 zemřel českotřebovský děkan P. Josef Tupec, konzistorní rada, vikář a čestný občan města České Třebové a kromě toho byl aktivním členem přípravného výboru českotřebovských hasičů. Z Dlouhé Třebové mu přišlo na pohřeb kromě dalších občanů 20 hasičů.

 

    Hasičský sbor, mimo hlavní činnosti spočívající v požární ochraně, přikládal ruku k akcím pořádaným ke zkrášlení obce, organizoval i společenské, poutní i silvestrovské zábavy, zahradní slavnosti, tu a tam divadla, vycházky do přírody, babské i dědkovské věnečky, vepřové hody a pravidelné hasičské bály s výjimkou válečných let.

Obrazek

 

Reprodukovaná fotografie skupiny divadelníků – členů Sboru dobrovolných hasičů

     První hasičský ples se konal 24.ledna 1886 a od něho se odvíjí dlouholetá tradice oblíbených a velmi navštěvovaných bálů. Vstupné na první ples činilo pro člena 40 krejcarů a pro nečlena 50 krejcarů, hudbě bylo zaplaceno 14 zlatých. Po uhrazení všech nákladů přinesl první ples zisk ve výši 2 zlatých a 80 krejcarů.

    Obdobně i uváděné společenské akce přinášely menší, někdy i větší výtěžky, jimiž si hasiči vylepšovali rozpočet. Na hasičské bály se lidé zvali osobně. Dvojice hasičů obcházely domy, srdečně zvaly k účasti a kdo věděl, že se nezúčastní, věnoval vstupné předem.

 

 

    Do rozpočtu hasičů byly zařazovány i dary od organizací (místní kampeličky) i od jednotlivců. Tak např. v závěti Josef Vejda z Kojovce odporučil zdejšímu hasičskému sboru 100 korun. Po srážce hasiči obdrželi 88 korun a 12 haléřů. Za uvedený obnos zakoupili : sto metrů hadic, pět párů šroubení a dva metry savic ke stříkačce. Z úspor hasiči poskytovali příspěvky na všeobecně prospěšné akce, např. přispěli na pomník padlým (1948), na pořízení obecního rozhlasu, na odborné zájezdy, na zájezd hasičského dorostu na Suchý vrch, do Orliček i jinam. Dne 24.června 1900 se hasiči zúčastnili národní hasičské slavnosti v Brandýse nad Orlicí, která se konala v Klopotském údolí u pomníku Jana Amose Komenského. Pozvánka byla podepsána velitelem hasičů Františkem Herzánem a jednatelem Antonínem Lorencem.

    Později organizované zájezdy se pořádaly do různých míst, kde měly tamní sbory nové progresivní vybavení anebo zvlášť dobře vybavenou zbrojnici.

    Při příležitosti desetiletého trvání chrudimské hasičské župní jednoty proběhlo 1. září 1889 v Dašicích hasičské setkání a z Dlouhé Třebové byl vyslán 1 delegát.

    Dne 14. srpna 1891 Sbor dobrovolných hasičů v České Třebové vypravil zvláštní vlak do Prahy na sjezd českoslovanského hasičstva konaného ve dnech 15. a 16. srpna 1891. Vlak přibíral hasiče na zastávkách z České Třebové až do Pardubic. (Zprávu oznámil českotřebovský velitel hasičů Antonín Felcman a jednatel Alexandr Vrba.)

    Dne 6. září 1891 se konalo devatenácté veřejné cvičení hasičů v České Třebové, při němž byla přítomna i delegace dlohotřebovských hasičů. Po cvičení byl předán čestný diplom českotřebovskému podveliteli A. Kleinovi, který s rodinou 8. září 1891 odjel za prací do Ameriky.